PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.31871/17.06.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source