PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37797/12.06.2024   P U B L I C A Ţ I E    Source