PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37537/23.05.2024 P U B L I C A Ţ I E           Source