PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.31695/23.06.2021 P U B L I C A Ţ I E          Source