PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.39329/12.10.2023   P U B L I C A Ţ I E    Source