PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32452/01.08.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source