PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.30968/28.03.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source