MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR

COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

Nr.SC 1985 din 05.07.2021

PUBLICAŢIE DE CĂSĂTORIE

PUBLICAŢIE

Astăzi 05.07.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DINU DOREL CONSTANTIN, în vârstă de 18 ani, născut în localitatea Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, domiciliat în localitatea Roşiori de Vede, judeţul Teleorman şi a d-nei AURICĂ CARMEN, în vârstă de 44 ani, născută în localitatea Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, cu domiciliul în localitatea Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Source