Astăzi 03.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOFU ANDREI VIOREL, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, Şos. Bucureşti Târgovişte, nr.65, judeţul Ilfov şi a d-nei SIMA ADRIANA-CRISTINA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Sat Dârza, Str. Găvanei nr.132, Com. Crevedia, judeţul Dâmboviţa. Data programată pentru oficiere căsătorie 13.06.2021.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării prezentei publicaţii.

Ofiţer de stare civilă,

Mirea Georgeta

Source