ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

PRIMĂRIA COMUNEI SNAGOV

Nr. 451 din 18 august 2021

PUBLICAŢIE

Astăzi 18 august 2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dlui IONESCU VASILE-DANIEL în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti Cal. Crângaşi nr.32, bl.16, sc.2, et.6, ap.71, sectorul 6 şi a drei IVAŞCU IULIA-VIOLETA-ŞTEFANIA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia Şos. Bucureşti Târgovişte nr.109A, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Georgica Nedelcu

Source