Astăzi 10.11.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GRIGORE VLAD ANDREI, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia județul Ilfov şi a d-nei ARDELEAN SORINA, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în București, sectorul 1. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source