Astăzi 18.10.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GHILAȘ CEZAR VLADIMIR, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia județul Ilfov şi a d-nei MARCU ALINA BRÎNDUȘA, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în București, sectorul 5. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Căsătoria are loc în data de 28.10.2022, la ora 12.00

Source