Astăzi 10.10.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FINE ASHLEY STEVEN, în vârstă de 62 ani, cu domiciliul în Canada şi a d-nei SAV MANUELA, în vârstă de 54 ani, cu domiciliul în Comuna Corbeanca, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source