Astăzi 9.08.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VĂCĂRIUC IOAN FLORIN , în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în Marea Britanie şi a d-nei ŞTEFĂNESCU ANDREIA, în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în Marea Britanie . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source