Astăzi 13.07.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PENNISI MASSIMILIANO în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în Italia şi a d-nei BODNAR FLORINA LOREDANA, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source