Astăzi 28.06.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIESS TOMA CRISTIAN în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Orş. chitila, judeţul Ilfov şi a d-nei NEACŞU FLORENŢA PERSIDA, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source