Astăzi 20.04.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MACOVEI ANDREI, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei ROBU IOANA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Orş. Târgu Neamţ judeţul Neamţ. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Source