Astăzi 11.03.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AVRAM FLORIN CLAUDIU, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei ANGHEL SANDA FLORENTINA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Source