PRIMARIA COMUNEI CORBEANCA

Astăzi 29.11.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PETRE VALENTIN CĂTĂLIN, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Corbeanca str. Șos. Unirii nr.287, județul Ilfov şi a d-nei BURAGA IONELA ȘTEFANIA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, str. Păunului nr.9 județul Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. Data căsătoriei 10.12.2022, ora 12.30.

OFITER DE STARE CIVILA

Jianu Andreea Ramona

Source