Astăzi 04.05.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BIŢIANU MIHAI SORIN, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1 şi a d-nei GUG ROXANA DIANA, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Timişoara, judeţul Timiş.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Source