PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂBENI

JUDEŢUL VÂLCEA

PUBLICAŢIE

Astăzi 25.08.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MUSTAŢĂ GHEORGHE, în vârstă de 40 ani cu domiciliul în localitatea Băbeni, str. Berbeniţei, nr.31 judeţul Vâlcea şi a d-nei ANGHEL IONELA DANIELA, în vârstă de 30 ani cu domiciliul în localitatea Mogoşoaia, sat Mogoşoaia, Str. Toamnei nr.9, judeţul Ilfov. În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Afişată astăzi 25.08.2021

Ofiţer de stare civilă delegat,

Păvăloiu Mariana

Source