MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ

A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr. înreg. 260072 din 20.08.2021

PUBLICAŢIE

Astăzi 20.08.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CAZAN DRAGOŞ CORNEL, în vârstă de 53 ani, cu domiciliul în localitatea Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei MIHĂILESCU SAVIANA GABRIELA în vârstă de 52 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Source