MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ

A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr. înreg. 260054 din 17.08.2021

PUBLICAŢIE

Astăzi 17.08.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ZAMFIR MIHAI, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în localitatea Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei MĂNUŢ CARMEN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Source