PRIMĂRIA NUCI

JUDEŢUL ILFOV

Starea civilă

[email protected]

Nr.198 din 16.06.2021

PUBLICAŢIE

Astăzi 16.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Floriceanu Gheorghe în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în Comuna Nuci, judeţul Ilfov şi a d-nei Sîrbuleţ Elena Cornelia, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILĂ,

DUTA SMARANDA

Source