COMUNA MALOVĂȚ

JUDEȚUL MEHEDINȚI

Astăzi 17.10.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CĂTĂLIN COMAN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Comuna Malovăț județul Mehedinți şi a d-nei IONELA LUMINIȚA NEGRESCU, în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Căsătoria se va oficia în data de 29 Octombrie 2022 la ora 11.30.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source