Astăzi 12.07.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IACOB LAURENŢIU ALEX, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei POPAN ANA LUMINIŢA, în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti sectorul 2.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Source