MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                      SPCLEP -STAREA CIVILĂ                                                                          Nr.32766/24.09.2021 Data căsătoriei 06.10.2021 P U B L I C A Ț I E Astăzi Source