PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.31448/11.05.2022 P U B L I C A Ţ I E            Source