PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32366/23.08.2021     P U B L I C A Ţ I E Source