PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.30903/23.03.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source