PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.31570/23.05.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source