PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.38934/07.09.2023     P U B L I C A Ţ I E Source