PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.31835/07.07.2021   P U B L I C A Ţ I E   Source