PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.36474/13.02.2024 P U B L I C A Ţ I E           Source