PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37360/03.05.2023   P U B L I C A Ţ I E    Source