PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.31840/15.06.2022 P U B L I C A Ţ I E     Source