PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32337/18.08.2021   P U B L I C A Ţ I E   Source