PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.38030/09.07.2024 P U B L I C A Ţ I E           Source