PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.40156/31.12.2023     P U B L I C A Ţ I E Source