PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.31998/21.07.2021 P U B L I C A Ţ I E          Source