PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.30183/11.01.2021 P U B L I C A Ţ I E          Source