PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.33987/25.11.2022   P U B L I C A Ţ I E    Source