PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.30186/11.01.2021   P U B L I C A Ţ I E   Source