PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.31560/08.06.2021 P U B L I C A Ţ I E           Source