PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.32492/06.10.2020   P U B L I C A Ţ I E   Source