PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.33914/19.11.2022 P U B L I C A Ţ I E           Source