PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.39751/18.11.2023   P U B L I C A Ţ I E   Source