PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.38020/03.07.2023 P U B L I C A Ţ I E           Source