PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.31447/25.05.2021 P U B L I C A Ţ I E          Source