PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37696/05.06.2024 P U B L I C A Ţ I E           Source